Trust Community संघव्यवस्थापक मंडळ

सोमवंशी पाठारे क्षत्रिय समाजोन्नती संघ
व्यवस्थापक मंडळ
पदाधिकारी
अध्यक्षा श्रीम. दिपा देवेंद्र राऊत
उपाध्याक्ष श्री. गिरीश गणपत राऊत
उपाध्याक्षा श्रीम. मीना विनायक राऊत
मुख्य चिटणीस श्री. किशोर रामचंद्र ठाकूर
सह. चिटणीस श्री. आनंद यशवंत राऊत
सह. चिटणीस श्री. जयेश रामचंद्र राऊत
खजिनदार श्री. दिनेश काशिनाथ राऊत
सह. खजिनदार श्री. राजेंद्र देवजी पुरव
गृहपाल श्री. अशोक मोरेश्वर पाटील
सह. गृहपाल श्री. रमाकांत नारायण पाटील
सहा. गृहपाल श्रीम. रूपा विनय राऊत
ग्रंथपाल श्रीम. रंजना दिलीप पाटील
कार्याध्याक्षा (मविस) श्रीम. रूचिता रमेश पाटील
कार्याध्याक्षा (युविस) श्री. उत्पल दिवाकर पाटील
त्रै.वृत. संपादक श्री. विनय रघुनाथ राऊत.


विशेष सल्लागार
लोकनेते आमदार श्री. हितेंद्र विष्णू ठाकूर
आमदार श्री. कपिल हरिश्चंद्र पाटील
आमदार श्री. क्षितीज हितेंद्र ठाकूर


विश्वस्त समिती
अध्यक्ष श्री. हेमंत नारायण राऊत
श्री. राजीव यशवंत पाटील
श्री. दिपक नानाजी पाटील
श्री. मंगेश गणपत पाटील
श्री. विरेंद्र नरोत्तम पाटील
श्री. सुधीर आत्माराम राऊत
श्रीम. दामिनी गोपिनाथ राऊत